Фирмено лого на ГЕИТ Радославов ЕООД Защити от пренапрежение

Вторични Защити от мълнии
Реална снимка от природата

Наши клиенти са:
- ЧЕЗ Разпределение АД
- Ехнатон - София
- ДП Ръководство въздушно движение - София
- ВР Комерс ООД - Габрово
- Лидер Пи Си ООД - Враца
- Елсвет ООД - Стара Загора
- ЕТ Евро Инженеринг - София
- Балкан САСТ ЕООД - София
- Комтек 2006 ООД - София
- АС ДС ООД - Плевен
- Бора Солюшънс ООД - София
- Български Енергийни Партньори ЕООД - София
- и много други фирми и частни лица от София и страната.За производителят

Фирмата е създадена през 1994 г. с основна цел, произ-водство на защити за прена-прежение. През 1997 г. се сертифицира по ISO 9001. Всички продукти са тествани съгласно стандарта EN 61643-11. За повече инфор-мация можете да посетите страницата на самия произ-водител.
Лого на производителя Хакел - Чехия
www.hakel.com


eXTReMe Tracker

КАК РАБОТИ ЗАЩИТАТА

Вероятно някой от Вас знаят как работи този род защити, но за другите това може да се стори напълно непозната територия. За целта със следващите изречения, ще се постараем да обясним принципа на действие на защитите от пренапрежение.

Електрическата светкавица в природата е в следствие на електрическо изпразване между различно заредени повърхности в природата. Това може да бъде между облак и земната повърхност (земно), между два и повече облака заредени с различни потенциали и дори на различни части на един и същи облак (облачно). Много малка част от случаите стават между земя и облак. Светкавиците се генерират в така наречените буреносни клетки, които в определени случай може да достигнат до няколко километра. Всяка клетка е активна за период до 30 минути и генерира от 2 до 3 светкавици за минута. Тези клетки често стигат на височина до 10 километра като долният видим край на клетката изградена от облаци е на височина между 1 2 километра. В центъра на буреносната клетка се създава силен възходящ въздушен поток, който съдържа както положителни така и отрицателни заряди. Положителните заряди обикновено се свързват с сухите въздушни маси които са в най високата част на клетката, а отрицателните се свързват с водните капки в долната част на клетката. В същото време земната повърхност е заредена с положителни заряди. През летния период такива буреносни клетки се създават в следствие на предвижването на големи въздушни маси, като честотата на бурите зависи от сезона, като през летния сезон юли - август (северното полукълбо) са приблизително 5 пъти повече от зимните месеци декември - февруари. Предпоставки са и глобалното затопляне и вече и през есенните месеци топлата вода по крайбрежия водят до предпоставки за буреносна облачност и съответно предпоставки за светкавици.
Съществуват стандарти, които определят важни параметри, но ние ще обърнем внимание на един от тях. С негова помощ може да бъде класифициран риска от мълнии за даден регион. Това се нарича Интензивност на мълниевата активност или честота на паднали мълнии за км2 за една година. За нашите географски ширини параметъра е от 2 до 8 мълнии на квадратен километър за година. Само за информация за субтропичен или тропичен климат параметъра е между 30 и 70 мълнии на квадратен километър за година.

Стандартите IEC 1312-1 и IEC 62305 определят зони на мълниезащита в зависимост от директно или индиректно попадение на мълнии.
- зона LPZ 0a - зона където обектите са директно под риск от пряко попадение на мълнии. Тази зона попада в разделя мълние защити.
- зона LPZ 0b - зона където обектите не са директно под риск, но са застрашени от индиректни попадения в следствие на различни електромагнитни полета. Това са всякакви видими обекти намиращи се под мълниезащита за пряко попадение, но незащитени от статични електромагнитни полета в следствие на мълния.
- зона LPZ 1 - зона в която обектите не са подложени на риска от директно попадение на мълния и токовете на всички проводящи части са значително редуцирано в сравнение с предишната зона. В тази зона електроматнитни полета също са възможни и зависят от защитните характеристики на сградата. Това е първата възможна зона в сгради от всякакъв характер.
- зона LPZ 2 и т.н. - всяка следваща зона е с намаляваща стойност на токовете породени от падналата мълния и все по ниски стойности на електромагнитните полета. Това са зоните все по навътре в сградите в близост до консуматорите от различен клас.

Целта на дадената защита е да предпази потребителите от повреда в следствие на паднала мълния в близост до него. За всяка една от зоните се предвижда различен клас на защита, така че да има съгласуване по нива на токовете.Устройства за мониторинг на изолацията

ЗАЩИТИ В IT ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ

При IT свръзване в мрежите имаме изолирана система, при която всички активни части са изолирани от земния потенциал или една точка от мрежата е заземена през висок импеданс. Неактивните части от електрическата инсталация са заземени. Незаземената система увеличава оперативната стабилност и човешката безопасност.. За целта подобно свързване се използва в металургията, корабостроенето, железопътния транспрот, градски транспорт и болниците. Преимуществото на незаземената система е, че устройството свързано към нея може да работи продължително време дори в случай на първи отказ – така нареченото отпадане на земното Фазовото напрежение на неповредената фаза или фази в трифазна схема се увеличава в случай на отпадане на земната при свръзване звезда. Системата остава сигурна ако неактивните части са правилно заземени. Причината е, че не протичат по високи нива на токовете. Системата информира отговорния за целта служител, който отстранява повредата своевереммно. При наличинето на втора повреда защитата изключва захранването незабавно. Устройствата за мониторинг на изолацията или защити от отстатъчен ток се използват за мониторинг в незаземени системи. Тези устройства показват изолационно ниво и изключват при достигане на зададената му стойност.

София - 1606,
бул. "Ген Скобелев" № 62, вх. Б, ет. 5, ап. 33

тел. 02 9804192
тел. 02 9804193

моб. 088 8242271
моб. 087 8242271

office@zashtiti.com
www.zashtiti.com

Присъединете се към Станете наш фен във Фейсбук


Заповядайте в нашата фейсбук страница Защити от пренапрежение"

Актуално


Нови защити за IT мрежи. Производство в Чехия от HAKEL. Устройства за мониторинг на изолацията


Платени
Банери
Покривни прозорци Велукс Фотоволтаични системи Съпруг под наем - едно решение за всяка жена Ако страницата Ви хареса, гласувайте за нас